Gmina Kaczory należy do:

  • Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - Uchwała nr 6/94 Rady Gminy Kaczory z 21.03.1994 r
  • Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - Uchwała nr 7/94 Rady Gminy Kaczory z 21.03.1994 r.
  • Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - Uchwała nr VII/43/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 11.07.2003 r.  
  • Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" - Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 13.07.2012 r.
  • Lokalnej Grupy Działania KRAJNA NAD NOTECIĄ - Uchwała nr XX/139/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 22.03.2013 r.