OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 5 stycznia 2011 r.

 

            o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360  z późn. zm.) oraz uchwały Nr 34/98 Zarządu Gminy Kaczory z dnia 7 września 1998 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kaczory obwodów głosowania podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 roku.

 

 

NUMER

OBWODU

GŁOSOWANIA

 

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

 

 

SIEDZIBA OBWODOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

 

 

1

 

Brodna, Jeziorki, Śmiłowo, Zelgniewo

Szkoła Podstawowa

Śmiłowo

ul. Pilska 40

 

2

 

Kaczory 

Gminny Ośrodek Kultury

Kaczory ul. Pilska 1a

 

3

 

Dziembowo, Dziembówko

 

Wiejski Dom Kultury

Dziembowo 33

 

 

4

 

Byszewice, Prawomyśl, Równopole,

Rzadkowo

 

Wiejski Dom Kultury

Rzadkowo 17

 

 

5

 

Krzewina, Morzewo

 

Wiejski Dom Kultury

Morzewo 152

 

 

 

 

UWAGA:

Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Lokale wyborcze otwarte będą

w dniu 6 lutego 2011 r.

od godziny 6:00 do godziny 20:00.                                                                               

 

                                                                                                                     

     Wójt

/-/  mgr Brunon  Wolski