Herb Gminy Kaczory
Blazon (opis heraldyczny):
W polu błękitnym skos falisty w lewo srebrny, u góry i u dołu po jednym kaczorze kroczącym złotem.

Opis językiem potocznym:
W polu błękitnym dwa kaczory złote, a między nimi skośny pas falisty biegnący od prawego(dla patrzącego) górnego brzegu tarczy do brzegu dolnego z lewej.

Symbolika Herbu
Herb należy do tzw. herbów mówiących gdyż dwa kaczory są graficznym wyrazem nazwy Gminy. Ich złota barwa - symbol bogactwa - świadczy o gospodarności mieszkańców i władz.
Barwa błękitna, symbol wiary, prawdy, lojalności, wierności i stałości dobrze charakteryzuje tradycyjne wartości mieszkańców Gminy. Ponadto jest to barwa wód i czystego nieba, a zatem symbolizuje nieskażone środowisko naturalne.
Biała wstęga falista jest w heraldyce symbolem rzeki, a w herbie Gminy Kaczory reprezentuje czyste jeziora, z których największym jest jezioro Kopcze, przypominające swym kształtem rzekę.

Flaga Gminy Kaczory
Honorowe miejsce na błękitnym płacie zajmuje złoty kaczor. W dolnej części płata jest poziomy, biały pas falisty. Symbolika barw i figur jest taka sama jak w herbie Gminy.

Opracowanie graficzne herbu wykonał Alfred Znamierowski
Instytut Heraldyczno-Wekylologiczny


Herb i flaga zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy Kaczory nr 22/1998 z dnia 13 czerwca 1998 r.