Budowa utwardzenia powierzchni gruntu wraz z małą architekturą przy budynku Urzędu Gminy w
Kaczorach

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.kaczory.pl