Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach - Etap II

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.kaczory.pl