Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembówku

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.kaczory.pl