Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembowie

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.kaczory.pl