Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 130521P - ul. Gajowa w Kaczorach

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.kaczory.pl