Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ulica Gajowa w miejscowości Kaczory

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.kaczory.pl