Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej Kaczory-Rzadkowo etap I

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.kaczory.pl