Modernizacja szatni sportowej w Kaczorach

Modernizacja budynku szatni sportowej w Kaczorach, zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 122/36.


Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.kaczory.pl