Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Kaczory prowadzony na podstawie:

  - art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

  - Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719).

  WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

  w Urzędzie Gminy Kaczory

   

  Administrator Danych Osobowych: Gmina Kaczory

  Miejscowość: Kaczory

  Ulica: Dworcowa 22

  Regon: 570791193