Zamknij okno Drukuj dokument

WÓJT GMINY KACZORY

 Kaczory, dnia 07.11.2019 r.

 

GP.6220.2.2019

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.2.2019 z dnia 05.11.2019 r., wydanej dla Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Spółka z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory, umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na potrzeby własne, na działce o numerze ewidencyjnym 7/14 w Śmiłowie, przy ul. Pilskiej 36, gmina Kaczory.

        

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,  tj. w dniach od 07.11.2019 r. do dnia 21.11.2019 r. włącznie.

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Sawczak
Data wprowadzenia:2019-11-07 12:23:37
Opublikował:Katarzyna Sawczak
Data publikacji:2019-11-07 12:25:55
Ostatnia zmiana:2019-11-07 12:25:55
Ilość wyświetleń:542