Zamknij okno Drukuj dokument

 Kaczory, dnia 29 grudnia 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KACZORY


o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamiam, że:


na wniosek Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Dziembowo - Kaczory, na terenie działek nr 281, 578, 518/1 i 503 w obrębie Dziembowo; nr 128 i 166/2 w obrębie Krzewina; oraz nr 18
w obrębie Kaczory.

Na podstawie art. 10 § 1 – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranym materiałem dotyczącym tego postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pokój nr 6 (tel. 67 2842371 w. 27) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.
Wójt Gminy Kaczory

mgr Brunon Wolski

 

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2017-12-29 09:43:39
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2017-12-29 09:44:04
Ostatnia zmiana:2017-12-29 09:44:37
Ilość wyświetleń:1320