Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała nr XXIV(138)2005 - w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2004 rok

U C H W A Ł A   Nr XXIV(138)2005

 

Rady  Gminy  Kaczory 

z  dnia  29  kwietnia  2005 r.

 

  

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2004 rok.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Źródło informacji:Gizela Durecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Młynarczyk
Data wprowadzenia:2005-07-20 09:56:31
Opublikował:Tomasz Młynarczyk
Data publikacji:2005-07-20 09:59:10
Ostatnia zmiana:2005-07-20 09:59:10
Ilość wyświetleń:2823