Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała nr XXIII(134)2005 - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaczory.

U C H W A Ł A Nr XXIII(134)2005

Rady  Gminy  Kaczory

z  dnia  31  marca  2005 r.

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaczory.

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty   ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 ) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaczory, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Załączniki

zal1 (32.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Młynarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Młynarczyk
Data wprowadzenia:2005-04-20 11:15:04
Opublikował:Tomasz Młynarczyk
Data publikacji:2005-04-20 11:20:54
Ostatnia zmiana:2005-04-20 11:20:54
Ilość wyświetleń:2818