Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że
w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godz. 12oo (piątek)

w sali wiejskiej przy OSP Kaczory, Plac Jana Pawła II

odbędzie się XII sesja Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr inż. Stefan Kowal



Porządek XII sesji Rady Gminy Kaczory:


 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:

  • przewodniczących Komisji,

  • Wójta.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.

 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2015 r.

a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,

b) opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,

c) dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2015 r.

 1. Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

a) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2015 r.

c) odczytanie opinii RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2015 r.

d) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2015 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2016 – 2026.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Morzewie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym w Morzewie przy zabytku tj. polichromia na ścianie prezbiterium „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaczorach.

 6. Zapytania i wolne wnioski.

 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 8. Zakończenie.




Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2016-04-18 14:36:01
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2016-04-18 14:37:27
Ostatnia zmiana:2016-04-18 14:39:21
Ilość wyświetleń:2046