Zamknij okno Drukuj dokument

WÓJT GMINY KACZORY                                                             Kaczory, dnia 17.11.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jeziorki dla części terenu Gospodarstwa Rolnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

           

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kaczory uchwały Nr IV/33/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jeziorki dla części terenu Gospodarstwa Rolnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony we wsi Jeziorki w obrębie części istniejącego Gospodarstwa Rolnego.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory w terminie do dnia 16 grudnia 2015 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres sekretariat@kaczory.com.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez

 

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

 

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-11-17 13:37:48
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-11-17 13:40:15
Ostatnia zmiana:2015-11-17 13:45:02
Ilość wyświetleń:1735