Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr V/ 35/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2014 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

Metadane

Źródło informacji:Paulina Banasik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-06-09 13:36:31
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-06-09 13:37:48
Ostatnia zmiana:2015-06-09 13:38:00
Ilość wyświetleń:1389