Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr IV/32/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal


Metadane

Źródło informacji:Paulina Banasik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-04-08 08:16:36
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-04-08 08:17:40
Ostatnia zmiana:2015-04-08 08:18:25
Ilość wyświetleń:1613