Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr II/9/2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2014 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 grudnia 2013 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 1/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 5/2014 z dnia 3 marca 2014 roku, Zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem nr 22/2014 Wójta Gminy Kaczory dnia 21 maja 2014 roku , Uchwałą Nr XXIX/222/2014 rady Gminy Kaczory z dnia 10 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem nr 38/2014 Wójta Gminy Kaczory z dnia 4 sierpnia 2014 roku, Uchwałą nr XXX/227/2014 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 września 2014 roku Zarządzeniem nr 47/2014 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 września 2014 roku, Uchwałą Nr XXXI/235/2014 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 października 2014 roku oraz Zarządzeniem nr 54/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2014 rok o kwotę 21 400,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 23 725 269,99 zł
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 22 982 769,99 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 742 500,00 zł

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały


2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2014 rok o kwotę 21 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 24 804 583,99 zł 
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 21 081 583,99 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 3 723 000,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

Załączniki

Załącznik nr 1 (260.3kB)    
Załącznik nr 2 (475.2kB)    
Załącznik nr 3 (20kB)    
Załącznik 3b (159.5kB)    
Załącznik 3c (188.3kB)    
Załącznik nr 4 (29kB)    
załącznik nr 5 (17.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Monika Baszczyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2014-12-30 13:11:52
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2014-12-30 13:14:34
Ostatnia zmiana:2014-12-30 13:16:06
Ilość wyświetleń:1756