Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XXVIII/209/2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

Metadane

Źródło informacji:Monika Baszczyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2014-05-13 11:40:16
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2014-05-13 13:03:52
Ostatnia zmiana:2014-05-13 13:03:54
Ilość wyświetleń:1873