Zamawiający:
Wójt Gminy Kaczory

Tytuł przetargu:
Wykonanie zabudowy/karosacji samochodu Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach"


PKWIU:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Termin realizacji:
2004-04-30

Osoba odpowiedzialna:
Florian Kledzik, Justyna Staśkowiak

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22
64-810 Kaczory
pokój nr 8


Oferty można składać do:
2004-03-11 godz: 10:00

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:


Uwagi:
Przetarg został unieważniony ponieważ wpłyneły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Firmy uczestniczące