Zamknij okno Drukuj dokument

 Uchwała Nr XXIII/164/2013
Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnetrznej w Kaczorach

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 13 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę „ul. Chabrowa” drodze wewnętrznej biegnącej przez teren działki o numerze ewidencyjnym 121/21, położonej w Kaczorach, której przebieg określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)Załączniki

Załącznik nr 1 (632.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2013-09-06 09:50:24
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2013-09-06 09:52:37
Ostatnia zmiana:2013-09-06 10:17:00
Ilość wyświetleń:2251