Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała  Nr III/14/2010

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  29  grudnia  2010 r.

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi Stanisława Grabińskiego, zam. Brodna 14A Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uznaje się za częściowo zasadną skargę Pana Stanisława Grabińskiego, zamieszkałego w Brodnej 14A, na działalność Wójta Gminy Kaczory, w przedmiocie nie wyegzekwowania wykonania punktu 3 decyzji Nr ŚR.6215-37/09 z dnia 10 lutego 2010 r.

 

§ 2. O sposobie załatwienia skargi Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi skarżącego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

 

Metadane

Źródło informacji:Paulina Banasik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2011-01-07 09:03:31
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2011-01-07 09:04:41
Ostatnia zmiana:2011-01-07 09:04:46
Ilość wyświetleń:2360