Zamknij okno Drukuj dokument

U C H W A Ł A Nr XXI/132/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Kaczorach.

 

U C H W A Ł A  Nr XXI/132/2009

Rady Gminy Kaczory

z dnia 17 kwietnia 2009 r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Kaczorach.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 1 ust. 3 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:§ 1. Nadaje się Gimnazjum Publicznemu w Kaczorach imię Jana Pawła II.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 16 października 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2009-05-28 12:01:11
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2009-05-28 12:02:58
Ostatnia zmiana:2009-05-28 12:03:20
Ilość wyświetleń:2213