Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA Nr XVI/96/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Kaczory do składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile.

UCHWAŁA  Nr XVI/96/2008

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Kaczory do składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile.


Na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wskazuje się Panią Irenę Radka – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2008-09-08 14:51:46
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2008-10-08 14:30:47
Ostatnia zmiana:2008-10-08 14:31:47
Ilość wyświetleń:2211