Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Herb i flaga (1)
    Dane statystyczne (1)

Organy
    Wójt (0)
    Rada Gminy (0)
    Protokóły sesji (99)
        Głosowania (14)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe za 2013 rok (0)
            Radni Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy (1)
            Wójt (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2014 rok (0)
            Radni Gminy (3)
            Pracownicy Urzędu Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy (1)
            Wójt (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (0)
            Radni Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy (1)
            Wójt (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2016 rok (0)
            Radni Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu Gminy (1)
            Wójt (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (0)
            Radni Gminy (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu Gminy (1)
            Wójt (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (0)
            Radni Gminy (3)
            Kierownicy jednostek organizacyjncyh Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu Gminy (1)
            Wójt (3)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (0)
    Jednostki organizacyjne (1)
        Jednostki Oświatowe (0)
            Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Szkoła Podstawowa w Kaczorach (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Szkoła Podstawowa w Śmiłowie (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Szkoła Podstawowa w Dziembowie (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Przedszkole w Kaczorach (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Przedszkole w Śmiłowie (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Przedszkole w Dziembowie (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Przedszkole w Dziembówku (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Przedszkole w Morzewie (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Przedszkole w Rzadkowie (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Przedszkole w Zelgniewie (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
            Gminny Zespół Oświaty (0)
                Sprawozdania finansowe (2)
        Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych (0)
            Sprawozdania finansowe (2)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
            Sprawozdania finansowe (2)
        Urząd Gminy Kaczory (0)
            Sprawozdania finansowe (2)
    Jednostki pomocnicze (0)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Informacja o naborze na wolne stanowisko (6)
    Przetargi na nieruchomości (0)
        Wykazy (0)
            Aktualne (31)
            Archiwum (0)
        Ogłoszenia (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (1)
            Rozstrzygnięte (21)
            Unieważnione (0)
    Przetargi - zamówienia publiczne (0)
        Przetargi (4)
            Otwarte (29)
            Rozstrzygnięte (261)
            Zamknięte (0)
            Unieważnione (5)
        Postępowania w trybie uproszczonym (art. 4, pkt 8, PZP) (11)
    Gminna ewidencja zabytków (8)
    Teren Inwestycyjny - Kaczory (2)
    Projekty unijne (4)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
    Komunikaty i ogłoszenia (484)
    Załatwianie spraw (0)
        Akta stanu cywilnego (6)
        Alkohol - zezwolenia (2)
        Budowa - procedury (5)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dofinansowania (0)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Dowody osobiste (1)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (1)
        Działalność gospodarcza (5)
        Ewidencja ludności (7)
        Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (1)
        Gospodarka wodno-ściekowa (1)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (1)
        Grunty - rolne (0)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (1)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Lokal - sprzedaż (0)
        Lokal - zamiana (0)
        Lokale mieszkalne (0)
        Małżeństwa - rejestracja (1)
        Medale za pożycie małżeńskie (1)
        Nieruchomości - opłata adicencka (0)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (0)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Obrona cywilna (0)
        Ochrona środowiska (1)
        Pas drogowy (1)
        Podatek - nadpłata (0)
        Podatek od nieruchomości (5)
        Podatek od posiadania psów (1)
        Podatek od środków transportu (2)
        Podatek rolny i leśny (4)
        Podatki - postępowanie (16)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (0)
        Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
        Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
        Pomoc społeczna (0)
        Psy ras agresywnych (1)
        Reklamy - umieszczanie (1)
        Rolnictwo (1)
        Skargi i wnioski (1)
        Stowarzyszenia - rejestracja (0)
        Stypendia dla studentów (1)
        Szaregerowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe i wpis do ewidencji pól biwakowych (1)
        Targowisko - opłata (0)
        Testament - sporządzanie (1)
        Urodzenia - rejestracja (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (2)
        Użytkowanie wieczyste (0)
        Własność - przekształcenia (3)
        Wojsko (3)
        Wybory - reklamacje (1)
        Zameldowanie - procedury (5)
        Zbiórka publiczna (1)
        Zgon - rejestracja (1)
        Zgromadzenia - zawiadomienia (1)
        Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (0)
    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (371)
    Wybory (0)
        Wybory prezydenckie 2020 (26)
        Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - 13 października 2019 r. (10)
        Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2019 r. (10)
        Wybory samorządowe 2018 (26)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kaczory (9)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25.10.2015 (0)
            Informacje i komunikaty (3)
            Obwodowe Komisje w Wyborach do Sejmu RP i Senatu RP - 25.10.2015 (2)
        Referendum Ogólnokrajowe - 6 września 2015 r. godz. 6:00 - 22:00 (0)
            Informacje i komunikaty (6)
            Obwodowe Komisje do spraw Referendum (5)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 - głosowanie ponowne 24.05.2015 r. (0)
            Informacje i komunikaty (1)
            Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych - głosowanie ponowne (1)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (0)
            Informacje i komunikaty (2)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (4)
            Państwowa Komisja Wyborcza (0)
            Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych (2)
            Spis wyborców (1)
        Wybory samorządowe 2014 (1)
            WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 - GMINA KACZORY (1)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (3)
            Okręgi wyborcze (2)
            Gminna Komisja Wyborcza w Kaczorach (11)
            Państwowa Komisja Wyborcza (0)
            Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Pile (0)
        Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r. - godz. 7:00 - 21:00 (0)
            Wyniki Wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego z Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kaczory (1)
            Informacje i komunikaty (3)
            Obwody głosowania (2)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (6)
            Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych (1)
            Obcokrajowcy (1)
            Państwowa Komisja Wyborcza (0)
        Wybory samorządowe 2010 (9)
        Wybory uzupełniające do Senatu (1)
        Wybory do Sejmu i Senatu - 2011 (6)
    Wybory ławników (0)
        Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Pile 2019 - grudzień - uzupełniające (1)
        Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży 2019 - czerwiec (1)
        Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży 2015 (1)
    Druki do pobrania (2)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory (4)
    Petycje (19)
    Straż pożarna (1)
    Nabór na rachmistrza (0)
    Spis rolny (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
        Archiwum (4)
    Budżet (0)
        Uchwały budżetowe (0)
        Informacje z wykonania budżetu (55)
        Uchwaly RIO (64)
        Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych (2)
        Sprawozdania finansowe (2)
    Uchwały (0)
        Budżet (245)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (38)
        Planowanie przestrzenne (177)
        Podatki lokalne (81)
        Pomoc społeczna (40)
        Sprawy organizacyjne (355)
        Wybory (10)
        Ochrona środowiska (21)
    Zarządzenia Wójta (765)
    Prawo Miejscowe (1)
    Regulamin organizacyjny urzędu (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (3)
    Ochrona środowiska (10)
        Ocena jakości wody (14)
        Karty informacyjne (6)
        Czyste Powietrze (2)

Informacje
    RODO (1)
    Kontakt (0)
    Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej (1)
    Zebrania wiejskie (1)
    Dziennik Ustaw (0)
    Monitor Polski (0)
    Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego (0)
    Taryfa dla zbiorowego zaoaptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (1)
    Statystyki (0)
    Wniosek o oszacowanie szkód (1)
    Nasza Gazeta Kaczory (72)
    Raport o stanie Gminy Kaczory (1)
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij