Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr III/20/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczor

 

U C H W A Ł A Nr III/20/2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII(156)2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 177, poz. 4810) oraz uchwała Nr XXIX(127)2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 10, poz. 220).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli należnych od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr III/20/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.

Zgodnie z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) organ prowadzący szkołę będący jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, regulamin wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.

Regulamin określa:

  1. wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

  2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  3. wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

  4. wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Regulamin ma moc obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Wójt Gminy Kaczory
/-/mgr Brunon Wolski

 Załączniki

Załącznik nr 1 (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Gizela Durecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-01-12 11:44:43
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-01-12 12:04:57
Ostatnia zmiana:2007-01-12 12:04:57
Ilość wyświetleń:2382

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij