Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXXII/187/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 czerwca 2006 roku W sprawie zakresu i formy sporządzania przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocz

 

UCHWAŁA Nr XXXII/187/2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 19 czerwca 2006 roku


W sprawie zakresu i formy sporządzania przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za I półrocze.

§ 2. W formie tabelarycznej i opisowej należy przedstawić:

 1. Plan i wykonanie dochodów – do działu, rozdziału i paragrafu w układzie tabelarycznym, w części opisowej należy uwzględnić ewentualne zagrożenia wykonania budżetu.

 1. Plan i wykonanie wydatków – do działu, rozdziału i paragrafu z wyodrębnieniem :

  1. wydatków bieżących, w tym w szczególności:

   • wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

   • dotacji

   • wydatków na obsługę długu

   • wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

  1. wydatków majątkowych.

 1. Planowaną i wykonaną kwotę deficytu lub nadwyżki budżetu; w przypadku wystąpienia deficytu należy wykazać źródło jego pokrycia.

 1. Plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych.

 1. Plan i wykonanie wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym.

 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

 1. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Informację o udzielonych Wójtowi upoważnieniach zawartych w uchwale budżetowej.

 1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury z uwzględnieniem źródeł przychodów oraz rodzaje wydatków z wyodrębnieniem:

  1. wydatków bieżących w tym w szczególności

   • wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

   • remontów i konserwacji środków trwałych,

  2. wydatków majątkowych.

   oraz stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Instytucja kultury przedkłada Wójtowi w terminie do 31 lipca sprawozdanie z wykonania planu działalności w szczegółowości wynikającej z ustalonego planu  finansowego.

§ 3. W formie tabelarycznej należy przedstawić, w układzie załączników uchwały budżetowej plan po zmianie, wykonanie i poziom wykonania.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-06-23 12:41:19
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-06-23 12:56:47
Ostatnia zmiana:2006-06-23 12:56:47
Ilość wyświetleń:2687

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij