Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr XXXI(184)2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Kaczory oraz zasad jej przyznawania.

 

U C H W A Ł A Nr XXXI(184)2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 15 maja 2006 r.

w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Kaczory oraz zasad jej przyznawania.

    Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§1. Nagroda Wójta Gminy Kaczory jest dowodem uznania, wyrażonym osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Kaczory i jej mieszkańców.

§ 2. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia.

§ 3.1. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Kaczory.

2. Przed przyznaniem nagrody, zasięga opinii merytorycznej komisji Rady Gminy.

§ 4.1. Nagrodę przyznaje się na szczegółowo uzasadniony wniosek złożony przez radnych, sołtysów, organizacje, instytucje, podmioty gospodarcze i stowarzyszenia, działające na terenie Gminy Kaczory lub na wniosek mieszkańców.

2. Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać:

1) dokładne dane personalne osoby, której dotyczy,

2) wskazanie osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody,

3) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

3. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do Wójta Gminy Kaczory w terminie do 15 kwietnia każdego roku.

4. Wójt Gminy zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku.

5. Wójt Gminy może przyznać nagrodę również z własnej inicjatywy.

6. Nagroda Wójta Gminy przyznawana jest w formie rzeczowej lub finansowej.

§ 5. Wartość nagrody rzeczowej lub wysokość nagrody finansowej nie może być wyższa niż 700,-zł.

§ 6.1. Przyznanie nagrody ma charakter uznaniowy.

2. Wnioski, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie w danym roku kalendarzowym, nie są brane pod uwagę w roku następnym. Wniosek może zostać ponowiony w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 7. Wręczenie nagrody przez Wójta Gminy następuje w sposób uroczysty.

§ 8.1. Corocznie w budżecie Gminy Kaczory planuje się środki finansowe w kwocie stanowiącej równowartość dziesięciokrotnej maksymalnej wysokości nagrody, określonej w § 5.

2. Źródłem finansowania nagrody są dochody własne Gminy Kaczory.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy Kaczory.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-05-31 13:03:43
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-05-31 13:25:16
Ostatnia zmiana:2006-05-31 13:25:16
Ilość wyświetleń:2679

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij