Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr XXXI/182/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

U C H W A Ł A Nr XXXI/182/2006  
Rady Gminy Kaczory
z dnia 15 maja 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późń. zm.), art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 z późń. zm.)

Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2006 rok uchwalonym uchwałą nr XXIX/167/2005 Rady  Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku, zmienionym uchwałą nr XXX/175/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 marca 2006 roku i Zarządzeniem nr 169/2006 Wójta Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę - 644 483 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi - 15 107 791 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę - 936 439 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi - 13 737 652 zł

Po wprowadzonych zmianach §1 i §2 Uchwały Nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Kaczory w wysokości - 15 107 791 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 656 835 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-235 531 zł                                                                                                                                    
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na                              
    podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 5 000 zł

2. Uchwala się wydatki Gminy Kaczory w wysokości - 13 737 652 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

a/ wydatki bieżące - 12 072 386 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 934 239 zł

- obsługa długu - 400 000 zł

- dotacje - 395 000 zł

b/ wydatki majątkowe - 1665 266 zł

§ 3. Zmniejsza się nadwyżkę o kwotę - 291 956 zł

Po wprowadzonych zmianach §3 Uchwały Nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się nadwyżkę w wysokości - 1 370 139 zł

2. Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu oraz dotacje przekazane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwala się wydatki na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-05-23 13:36:05
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-05-23 14:06:16
Ostatnia zmiana:2006-05-23 14:08:33
Ilość wyświetleń:2555

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij