Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr XXVIII/160/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.

 

U C H W A Ł A  Nr XXVIII/160/2005

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 28 listopada 2005 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z  zm. ), oraz  art. 122 ustawy z dnia           26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15 poz.148 z  zm) 

 

Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

 

§1. W budżecie Gminy Kaczory na 2005 rok uchwalonym uchwałą nr XX/117/2004 Rady 

       Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2004 roku zmienionym uchwałą nr XXIII/135/2005  

       Rady Gminy Kaczory z dnia 31.03.2005 r., uchwałą nr XXIV/139/2005 Rady Gminy 

       Kaczory z dnia 29.04.2005 r. , uchwałą nr XXV/143/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia

       17.06.2005 r., Zarządzeniem nr 125/2005 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30.06.2005 r.,  

        uchwałą nr XXVI/146/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 22.08.2005 r.,

       Zarządzeniem  nr 144/2005 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30.09.2005 r., Zarządzeniem    

       nr 49/2005 Wójta Gminy Kaczory z dnia 07.10.2005 r., Zarządzeniem nr 151/2005  

       Wójta Gminy Kaczory z dnia 20.10.2005 r. oraz uchwałą nr XXVII/155/2005 Rady 

       Gminy  Kaczory z dnia 28.10.2005 r. wprowadza  się następujące zmiany:

 

       Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2005 rok o kwotę                      348 182,00 zł

 

       Plan dochodów po zmianie wynosi                                                             15 880 631,00 zł

 

§ 2  Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2005 rok o kwotę                       348 182,00 zł

                     

       Plan wydatków po zmianie wynosi                                                             14 564 712,00 zł

 

       Po wprowadzonych zmianach § 1 i § 2 Uchwały Nr XX/117/2004 Rady Gminy Kaczory  

       z  dnia 29 grudnia 2004 roku otrzymuje brzmienie:

          

        1   „ Dochody budżetowe ogółem                                                              15 880 631,00 zł

           w tym:

 

          -     dotacje z zakresu administracji rządowej zlecone                               1 568 187,00 zł

      -     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań               

             własnych                                                                                                270 697,00 zł

          -    dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana

                na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

            terytorialnego                                                                                             3.000,00 zł

-          dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące

       realizowane przez   gminę na podstawie porozumień z organami

      administracji rządowej                                                                                8.210,00 zł    

-          dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub

      dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

       inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                       20.000,00 zł                                                                    

          zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”

 

 

       2.  „ Wydatki budżetowe ogółem                                                                14 564 712,00 zł

                w tym:

 

               a/ wydatki bieżące                                                                               12 310 594,00 zł

                   z tego:

                  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                5 891 044,00 zł

                  - obsługa długu                                                                                      500 000,00 zł

                  - dotacje                                                                                                 412 360,00 zł   

      

              b/ wydatki majątkowe                                                                           2  254 118,00 zł

                   z tego:

                   - dotacje                                                                                                  29.280,00 zł

 

              zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§3.  Uchwala się rezerwę celową z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań           166 545,00 zł

       z lat poprzednich

 

§ 4. § 5 uchwały Nr XX/117/2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2004 roku  

        otrzymuje brzmienie:

 

        Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

        rządowych i innych zadań zleconych ustawami:

 

        1) dochody                                                                                                         18 000,00 zł

         2) wydatki                                                                                                    1 568 187,00 zł 

 

         Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.                                    

 

§5.  § 6  uchwały Nr XX/117/2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2004 

      otrzymuje brzmienie:

 

      „ 1. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie                           1 870 094,00 zł

             oraz dotacje przekazane z budżetu w kwocie                                            441 640,00 zł

             zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

        2. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej

            uchwały.

        3. Uchwala się wydatki na wieloletni program inwestycyjny  zgodnie z załącznikiem 

            nr  6 do  niniejszej uchwały.”

 

 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Źródło informacji:Maria Januszak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Pawel Fintz
Data wprowadzenia:2005-12-08 09:22:35
Opublikował:Pawel Fintz
Data publikacji:2005-12-08 09:26:26
Ostatnia zmiana:2005-12-08 09:26:26
Ilość wyświetleń:2827
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij