Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Ogłoszenie z dnia 11 września 2019 r.

 

WÓJT GMINY KACZORY OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Stanowisko ds. obsługi rady gminy

w Urzędzie Gminy Kaczory

 

   Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe.

 

2. Wymagania dodatkowe (umiejętności mogące mieć wpływ na wybór kandydata):

 1. umiejętność pracy w zespole, systematyczność, samodzielność i odpowiedzialność,
 2. postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność, 
 3. znajomość przepisów ustaw:
  1. kodeks postępowania administracyjnego,
  2. o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym,
  3. prawo przedsiębiorców.
 4. zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista,
 5. znajomość języków obcych,
 6. znajomość obsługi systemów operacyjnych MS Windows, urządzeń i aplikacji biurowych,
 7. preferowane wykształcenie administracyjne, ekonomiczne.  
 8. operatywność w realizacji powierzonych zadań,
 9. prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z  przygotowaniem, prowadzeniem sesji, zebrań wiejskich,  posiedzeń, spotkań Rady i jej  komisji.
 2. Przygotowywanie materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej komisji oraz innych  materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
 3. Protokołowanie obrad sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
 4. Przekazywanie korespondencji do i od  Rady, jej komisji oraz poszczególnych Radnych.
 5. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji  składanych przez radnych.
 6. Prowadzenie rejestru uchwał  i innych  postanowień Rady i komisji.
 7. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).
 8. Prowadzenie archiwum Urzędu Gminy.

 

 

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa o charakterze administracyjno-biurowym,
 2. w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o prace na czas określony, nie dłuższy niż 6 m-cy (w tym czasie odbędzie się służba przygotowawcza zakończona egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia – art. 19 w zawiązku z art. 16 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 3. wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kaczory wprowadzonym Zarządzeniem Nr 141/2009 Wójta Gminy Kaczory z dnia 14 kwietnia 2009 r. z późn. zm.
 4. praca na stanowisku wyposażonym w sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem powyżej 4 godzin oraz środkami łączności.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kaczory, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopia (na etapie naboru) dokumentu potwierdzającego wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie zatrudnienia na ww. stanowisku,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu                         z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Kaczory.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu (pokój nr 10) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. obsługi rady gminy w terminie do dnia 25 września 2019 r. (środa) do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kaczory.com.ploraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22.

Kaczory,  11.09.2019 r.
/-/ Brunon Wolski

Załączniki

Kwest. osobowy (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nabór - rodo klauzula informacyjna (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenia do naboru (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2019-09-11 13:43:35
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2019-09-12 07:45:50
Ostatnia zmiana:2019-09-13 11:02:48
Ilość wyświetleń:1650

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij