Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr XXVI(147)2005 - w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

U C H W A Ł A   Nr XXVI(147)2005

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

 

 

w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,  z 2002 r.  Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.  1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz  z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 67, poz. 679, Nr 49, poz. 509, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz.1808) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje :

 

§ 1. Zwalnia się od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy,

 

 

§ 2. Zwolnienia określonego w § 1 udziela się na wniosek osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, udokumentowany oświadczeniem, że ubiegający się o wpis nie prowadził dotychczas działalności gospodarczej.

 

 

 § 3. Pomoc dla podmiotów o których mowa w §1 jest pomocą publiczną de minimis. Pomoc ta będzie udzielana zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji nr 69/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. U. WE L nr 10 z 13 stycznia 2001 r.).

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący
Rady Gminy

(mgr inż. Stefan Kowal)

 

Metadane

Źródło informacji:Gizela Durecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Gizela Durecka
Data wprowadzenia:2005-09-06 09:44:50
Opublikował:Gizela Durecka
Data publikacji:2005-09-06 10:15:39
Ostatnia zmiana:2005-09-06 10:15:39
Ilość wyświetleń:2915
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij