Zamawiający:
Wójt Gminy Kaczory

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie i odnowa nawierzchni ulic w Morzewie

CPV:
45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
30.11.2005 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maria Januszak, Edwin Kryger

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kaczory, pokój nr 8

Oferty można składać do:
2005-08-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-08-26 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Kaczory, sala narad

Kryteria wyboru:
100 %

Wadium:
1 500,00 zl

Uwagi:


Firmy uczestniczące
TECHBUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Piła