Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 12.03.2018 r.

GP.6733.1.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), w związku z art. 49 Kpa Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa SN-15kV (w miejsce istn. słupa SN – przeznaczonego do demontażu), linii kablowej SN-15kV w celu modernizacji istniejącej SN/nN 15/0,4kV Śmiłowo 3 wraz z modernizacją wyprowadzenia SN-15kV w kierunku linii napowietrznej SN-15kV „Płotka” w m. Śmiłowo, gm. Kaczory, na działkach o numerach ewidencyjnych 29/17, 243, 405/1 – obręb Śmiłowo, toczącego się z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Pana Romana Cegielskiego ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamia się, iż przedłuża się termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania przedmiotowej decyzji do dnia 6 kwietnia 2018 r., z uwagi na konieczność zapoznania się, przed wydaniem decyzji, przez strony postępowania z dokumentacją sprawy oraz poucza się strony o prawie do wniesienia ponaglenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, jak również wnieść ewentualne uwagi i wnioski, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w dniu 12.03.2018 r. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Sawczak
Data wprowadzenia:2018-03-12 12:48:32
Opublikował:Katarzyna Sawczak
Data publikacji:2018-03-12 12:50:19
Ostatnia zmiana:2018-03-12 12:50:21
Ilość wyświetleń:1233

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij