Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 

Zarządzenie Nr 49/2017


Wójta Gminy Kaczory


z dnia 20 września 2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/181/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XXXII/186/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2010 r., Wójt Gminy Kaczory zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020 zwanego dalej „Programem”.

2. Projekt programu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Celem konsultacji jest poznanie opinii dotyczącej projektu Programu.


§ 2. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 25 września 2017 r. do dnia 9 października 2017 r.


§ 3.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaczory oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory.

2. Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać na formularzu konsultacji.

3. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Wypełniony formularz należy:

1) złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kaczorach,

2) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory (decyduje data wpływu do Urzędu) lub

3) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kaczory.com.pl w terminie określonym w § 2.


§ 4. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi i propozycje:

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego formularza konsultacji społecznych,

2) złożone na formularzu konsultacji społecznych przed lub po terminie ogłoszonych konsultacji społecznych,

3) nie podpisane z imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kaczory.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik (83.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2018-03-10 12:50:13
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2018-03-10 21:59:28
Ostatnia zmiana:2018-03-10 21:59:48
Ilość wyświetleń:1092

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij