Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

 

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2117 ze zm.) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 1/Z/18 z dnia 8 stycznia 2018 r.
(znak: IR-V.7840.3.73.2017.6), z rygorem natychmiastowej wykonalności, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Łukasza Wojciechowskiego, na inwestycję pn.:

Przebudowa linii kolejowej nr 354 w km -0,197 - 92,788 w ramach zadania pn.:
Modernizacja linii kolejowej nr 354 na odcinku Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna”,

zlokalizowaną w liniach rozgraniczających decyzji nr 2/2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanej przez wojewodę wielkopolskiego w dniu 15 kwietnia 2016 r. (znak: IR-III.747.8.2015.3)
i decyzji nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 12 września 2016 r. (znak: IR-III.747.1.2016.3), na nieruchomościach lub ich częściach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów:

Miasto Poznań, jednostka ewidencyjna: 306401_1, m. Poznań,

obręb 0020 Golęcin,

ark. 13, dz. nr ewid.: 2/1, 2/2, 2/4,

ark. 14, dz. nr ewid.: 3,

ark. 25, dz. nr ewid.: 1/2, 2,

ark. 36, dz. nr ewid.: 18/9, 23, 24, 25, 26, 27/3, 27/5, 30/5, 50,

ark. 37, dz. nr ewid.: 1/9, 77,

obręb 0025 Strzeszyn,

ark. 1, dz. nr ewid.: 2,

ark. 3, dz. nr ewid.: 12, 13, 14, 16,

ark. 4, dz. nr ewid.: 65,

ark. 5, dz. nr ewid.: 1,

powiat poznański, jednostka ewidencyjna: 302115_2, Suchy Las,

obręb 0007 Złotniki,

ark. 1, dz. nr ewid.: 431/1, 431/2,

ark. 4, dz. nr ewid.: 272, 339/6,

ark. 5, dz. nr ewid.: 280/2, 300/16, 300/18, 300/20, 300/14,

ark. 6, dz. nr ewid.: 275/3, 277,

obręb 0006 Złotkowo,

ark. 1, dz. nr ewid.: 68, 81/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 91,


obręb 0003 Golęczewo,

ark. 1, dz. nr ewid.: 311/11,

obręb 0002 Chludowo,

ark. 1, dz. nr ewid.: 1, 159/3, 280/1,

ark. 9, dz. nr ewid.: 280/2,

powiat obornicki, jednostka ewidencyjna: 301601_5, Oborniki – obszar wiejski,

obręb 0037 Wargowo,

ark. 1, dz. nr ewid.: 25/8, 25/9, 28/1,

ark. 2, dz. nr ewid.: 185,

obręb 0021 Ocieszyn,

ark. 1, dz. nr ewid.: 124/3, 128/3, 132, 133/2, 134/2,

ark. 2, dz. nr ewid.: 14/5,

obręb 0006 Gołaszyn,

ark. 1, dz. nr ewid.: 57,

obręb 0012 Kowanówko,

ark. 1, dz. nr ewid.: 146, 195, 196,

obręb 0027 Rożnowo,

ark. 1, dz. nr ewid.: 18/1, 19/1, 28/2, 29/1, 30/1,

ark. 2, dz. nr ewid.: 105/4,

powiat obornicki, jednostka ewidencyjna: 301601_4, Oborniki – miasto,

obręb 0001 Oborniki,

ark. 12, dz. nr ewid.: 660/2, 662,

ark. 13, dz. nr ewid.: 682/28, 682/30, 687, 688, 689, 692,

ark. 15, dz. nr ewid.: 748/2, 750/3, 751/3,

ark. 21, dz. nr ewid.: 1047/1, 1047/2, 1047/3,

ark. 22, dz. nr ewid.: 1232,

ark. 23, dz. nr ewid.: 1274/1, 1274/2, 1275,

ark. 41, dz. nr ewid.: 2602,

ark. 42, dz. nr ewid.: 2605,

powiat obornicki, jednostka ewidencyjna: 301602_5, Rogoźno – obszar wiejski,

obręb 0013 Parkowo,

ark. 1, dz. nr ewid.: 8, 230/1, 287/1, 287/6,

ark. 4, dz. nr ewid.: 713/1,

ark. 6, dz. nr ewid.: 606/1, 607/2,

obręb 0007 Jaracz,

ark. 2, dz. nr ewid.: 180/1,

obręb 0004 Garbatka,

ark. 1, dz. nr ewid.: 71, 74/1, 74/3, 80/1, 147,

ark. 2, dz. nr ewid.: 297,

obręb 0009 Laskowo,

ark. 2, dz. nr ewid.: 121/1, 121/5,

obręb 0005 Gościejewo,

ark. 3, dz. nr ewid.: 185,

obręb 0019 Tarnowo,

ark. 2, dz. nr ewid.: 31,

ark. 3, dz. nr ewid.: 195/2, 195/3, 221,

powiat obornicki, jednostka ewidencyjna: 301602_4, Rogoźno – miasto,

obręb 0001 Rogoźno,

ark. 1, dz. nr ewid.: 27/15, 1/1,

ark. 4, dz. nr ewid.: 27/17, 27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 27/23, 27/24, 27/25, 27/26,

powiat chodzieski, jednostka ewidencyjna: 300102_2, Budzyń,

obręb 0014 Sokołowo Budzyńskie,

ark. 5, dz. nr ewid.: 187,

ark. 7, dz. nr ewid.: 309/1, 314,

obręb 0012 Popielno,

ark. 3, dz. nr ewid.: 175/7, 179, 354,

obręb 0003 Budzyń,

ark. 1, dz. nr ewid.: 1446, 1463, 1485, 1486, 1490/1,

ark. 2, dz. nr ewid.: 88/1, 228, 229,

ark. 4, dz. nr ewid.: 154, 223, 225/6, 225/7, 405,

obręb 0007 Kąkolewice,

ark. 1, dz. nr ewid.: 54, 70, 103, 104, 105, 106,

obręb 0010 Ostrówki,

ark. 3, dz. nr ewid.: 207, 217,

ark. 4, dz. nr ewid.: 242/1,

powiat chodzieski, jednostka ewidencyjna: 300103_2, Chodzież – obszar wiejski,

obręb 0011 Stróżewo,

ark. 1, dz. nr ewid.: 50/1, 79/1, 79/2, 308,

ark. 4, dz. nr ewid.: 264,

obręb 0010 Stróżewko,

ark. 1, dz. nr ewid.: 2, 11/4, 11/5,

obręb 0014 Studzieniec,

ark. 1, dz. nr ewid.: 114/2,

obręb 0003 Milcz,

ark. 1, dz. nr ewid.: 519, 545,

ark. 2, dz. nr ewid.: 111,

ark. 4, dz. nr ewid.: 259, 334/2, 372,

powiat chodzieski, jednostka ewidencyjna: 300101_1, Chodzież – miasto,

obręb 0001 Miasto Chodzież,

ark. 4, dz. nr ewid.: 582,

ark. 5, dz. nr ewid.: 607/1, 642, 643,

ark. 6, dz. nr ewid.: 682/1, 682/2,

ark. 10, dz. nr ewid.: 782, 840/1,

ark. 13, dz. nr ewid.: 940/2, 940/7, 940/10,

ark. 22, dz. nr ewid.: 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5,

ark. 27, dz. nr ewid.: 2171/18,

ark. 37, dz. nr ewid.: 3732/1,

ark. 44, dz. nr ewid.: 3370,

ark. 53, dz. nr ewid.: 3638/1,

ark. 56, dz. nr ewid.: 3714,

ark. 58, dz. nr ewid.: 3718,


powiat pilski, jednostka ewidencyjna: 301903_2, Kaczory,

obręb 0002 Dziembowo,

ark. 1, dz. nr ewid.: 48/1, 48/2, 102, 104,

ark. 2, dz. nr ewid.: 452, 454,

ark. 4, dz. nr ewid.: 395, 401, 564,

obręb 0003 Dziembówko,

ark. 1, dz. nr ewid.: 1/6,

powiat pilski, jednostka ewidencyjna: 301901_1, Piła,

obręb 0026 Piła,

ark. 2, dz. nr ewid.: 175/9,

ark. 3, dz. nr ewid.: 176/25,

ark. 4, dz. nr ewid.: 182/5,

obręb 0028 Piła,

ark. 1, dz. nr ewid.: 21, 23,

ark. 3, dz. nr ewid.: 52/2,

obręb 0033 Piła,

ark. 1, dz. nr ewid.: 20/4,

obręb 0035 Piła,

ark. 3, dz. nr ewid.: 67,

ark. 4, dz. nr ewid.: 75,

ark. 5, dz. nr ewid.: 86,

ark. 7, dz. nr ewid.: 94.

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 12 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, pok. nr 229 bud. C, tel. 61-854-19-79 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.15-16.00, wtorek i czwartek 12.00-15.15, środa i piątek 8.15-15.15),
po uprzednim uzgodnieniu godziny.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego: wnioskodawcy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, pozostałym stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Tomasz Małyszka

z-ca Dyrektora Wydziału

Infrastruktury i Rolnictwa

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2018-01-12 10:01:41
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2018-01-12 10:05:26
Ostatnia zmiana:2018-10-15 06:25:23
Ilość wyświetleń:1415

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij