Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek


Uchwała Nr XXIII/197/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i edo uchwały Nr XXIII/197/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020

Przepis art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, w sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Kaczory z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020, zostały przeprowadzone konsultacje w sprawie ww. projektu programu, w okresie od 25 września 2017 r. do dnia 9 października 2017 r.


W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły pisemne opinie jak również nie złożono żadnych uwag do projektu programu współpracy.


Wieloletni program współpracy po konsultacjach uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.


Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Załączniki

Program współpr Gminy z org poz 2018-2020 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2017-12-12 09:07:11
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2017-12-12 09:10:11
Ostatnia zmiana:2017-12-12 09:10:22
Ilość wyświetleń:1175

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij