Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 3 listopada 2017 r. decyzji nr 64/2017 (znak: IR-III.746.67.2017.8) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzeczPKP Energetyka - Obsługa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, polegającej nabudowie linii kablowych SN 3 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kabli zasilaczy od kabiny sekcyjnej KS Kaczory do OKZ 310, 320, 330, 340”, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 331/3; ark. 1; obręb 0005 Kaczory; jedn. ewid. 301903_2, Kaczory; gmina Kaczory; powiat pilski, stanowiącej teren zamknięty na podstawie Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25).

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze obwieszczenia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz właściwym urzędzie gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 6 listopada 2017 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, właściwym miejscowo urzędzie gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z decyzją oraz aktami sprawyw siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, Oddział Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 4 bud. C, tel. 61-854-14-67 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.15-16.00, wtorek i czwartek 12.00-15.15, środa i piątek 8.15-15.15), po uprzednim uzgodnieniu godziny.

Odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


z up. Wojewody Wielkopolskiego

Marcin Karpiński

Kierownik Oddziału

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2017-11-06 09:14:44
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2017-11-06 09:17:07
Ostatnia zmiana:2017-11-06 10:19:42
Ilość wyświetleń:1398

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij