Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXIII(136 )2005 - w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.

         U C H W A Ł A   Nr XXIII(136 )2005

 

Rady  Gminy  Kaczory
z  dnia  31  marca  2005 r.

 

w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt   oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,  z 2002 r.  Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.  1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz  z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 11 ust 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady i warunki wyłapywania zwierząt bezdomnych:

1. Wyłapywanie zwierząt nastąpi na każdorazowe zlecenie Wójta Gminy i realizowane będzie przez podmiot  prowadzący Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie.

2. Podmiot dokonujący wyłapywania bezdomnych zwierząt obowiązany jest stosować urządzenia i środki, które nie powodują cierpień zwierząt i nie stanowią zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

3. Bezdomne zwierzęta po ich wyłapaniu należy niezwłocznie przewieźć do  Schroniska o którym mowa w ust. 1. Przewóz zwierząt powinien odbywać

się w przystosowanych do tego celu pojazdach mechanicznych i nie może zagrażać życiu lub zdrowiu zwierzęcia.

4. Zwierzęta chore bądź wymagające pomocy lekarsko – weterynaryjnej powinny być po ich wyłapaniu i przewiezieniu do Schroniska, poddane zabiegom ratującym ich życie i zdrowie.

5. Zwierzęta w stosunku do których lekarz ustali, że nie jest możliwe ich wyleczenie a dalsze ich utrzymanie wiąże się z ich nadmiernym cierpieniem powinny być w sposób humanitarny usypiane przez lekarza weterynarii.

 

§ 2. 1. W razie ustalenia właściciela, zwierzę powinno być niezwłocznie zwrócone właścicielowi.
2. Właściciel ponosi koszty związane z wyłapywaniem zwierzęcia oraz koszty przyjęcia i pobytu zwierzęcia w Schronisku.
3. W przypadku gdy właściciel zwierzęcia nie został ustalony zwierzę pozostanie w Schronisku do czasu znalezienia opiekuna bądź do końca życia.

§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kaczory ma charakter stały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Młynarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Młynarczyk
Data wprowadzenia:2005-04-20 12:13:37
Opublikował:Tomasz Młynarczyk
Data publikacji:2005-04-20 12:15:31
Ostatnia zmiana:2005-04-20 12:15:31
Ilość wyświetleń:2567

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij