Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XIX/155/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w KaczorachNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. W Statucie Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach uchwalonym uchwałą Nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 1:

  1. w pkt 1 zapis: (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zastępuje się zapisem: (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.),

  1. w pkt 2 zapis: (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zastępuje się zapisem: (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),


2) w § 9:

  1. dotychczasowe brzmienie § 9 oznacza się jako ust. 1,

  1. dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. Przyjmuje się jako zasadę, że w przypadku gdy z deklaracji lub korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) wynikać będzie kwota do zwrotu, podatek zostanie przekazany na rachunek Zakładu. Przekazanie podatku nastąpi nie później niż po upływie 30 dni od zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy na konto Gminy Kaczory.”

3) w § 12

  1. dotychczasowe brzmienie § 12 oznacza się jako ust. 1,

  1. dodaje się ust. 2 i ust. 3 w brzmieniu:

2. Zakład jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Dyrektor zatrudnia kierownika oczyszczalni ścieków będącego jednocześnie zastępcą dyrektora zakładu, zgodnie z regulaminem organizacyjnym, o którym mowa w § 19 oraz pozostałych pracowników zakładu.”

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

1. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za właściwą organizację zakładu, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań.

2. Dyrektor gospodaruje i zarządza mieniem Zakładu oraz zapewnia jego ochronę, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.”

5) § 19 otrzymuje brzmienie:

1. Strukturę organizacyjną Zakładu, szczegółowe określenie zadań i obowiązków pracowników Zakładu, system kontroli i nadzoru określa regulamin organizacyjny Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych ustalony przez Dyrektora Zakładu.

2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kaczory.”

6) dodaje się § 20 w brzmieniu:

§ 20. 1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym Gminy Kaczory.

2. Zakład korzysta i administruje majątkiem przekazanym przez Gminę, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań statutowych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2017-04-13 13:24:56
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2017-04-13 13:27:35
Ostatnia zmiana:2017-04-13 13:27:44
Ilość wyświetleń:1208

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij