Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XIX/145/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kaczory, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się następujące kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów, obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kaczory:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

rodzice lub opiekunowie prawni dziecka (w tym rodzic lub prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko), którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, studiują/uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą


10

2.

przedszkole wskazane we wniosku jest przedszkolem najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka

9


3.

rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola w danym roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

5

4.

zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

4

5.

dziecko z rodziny objętej wsparciem gminnego ośrodka pomocy społecznej

2


§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 są:

1) dla kryterium pierwszego – oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu/nauce w trybie stacjonarnym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo prowadzeniu działalności gospodarczej;

2) dla kryterium drugiego – oświadczenie o wskazaniu miejsca zamieszkania dziecka;

3) dla kryterium trzeciego - oświadczenie rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych o uczęszczaniu w danym przedszkolu rodzeństwa dziecka ubiegającego się o przyjęcie do tego przedszkola, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola,

4) dla kryterium czwartego – deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu złożona we wniosku o przyjęcie do przedszkola,

5) dla kryterium piątego – oświadczenie o objęciu rodziny opieką gminnego ośrodka pomocy społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal


Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2017-04-13 12:05:24
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2017-04-13 12:06:26
Ostatnia zmiana:2017-04-13 12:06:45
Ilość wyświetleń:1048

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij