Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XVIII/136/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 3 lutego 2017 r.


 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kaczory


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się opłaty miesięczne za świadczenia realizowane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kaczory w zakresie świadczeń wykraczających poza podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm.) realizowaną w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.


§ 2. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w §1, w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.


§ 3. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/218/2014 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3363).


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy opłat wnoszonych od 1 stycznia 2017 r. 

Metadane

Źródło informacji:Mateusz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz
Data wprowadzenia:2017-02-24 15:53:15
Opublikował:Mateusz
Data publikacji:2017-02-24 15:55:30
Ostatnia zmiana:2017-03-06 13:00:23
Ilość wyświetleń:1442

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij