Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XV/113/2016

Rady Gminy Kaczory

z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:


 1. od gruntów:
  a)
  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 od 1 m2 powierzchni,
  b)
  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
  c)
  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 od 1 m2 powierzchni,
  d)
  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

 2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,80 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Kaczory Nr VIII/59/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6577 z dnia 9 listopada 2015 r.) oraz Nr X/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 459 z dnia 13 stycznia 2016 r.).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2016-11-10 07:59:57
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2016-11-10 08:02:38
Ostatnia zmiana:2016-11-10 08:40:38
Ilość wyświetleń:1754

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij