Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XII/ 96/2016

Rady Gminy Kaczory

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2016 rok uchwalonym Uchwałą Nr X/71/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2015 roku zmienionym Uchwałą nr XI/83/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2016 rok o kwotę 2 143 571,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 26 008 682,57 zł
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 25 808 682,57 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 200 000,00 zł

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały


2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2016 rok o kwotę 2 366 163,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały


Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 29 381 274,57 zł
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 22 381 674,57 zł

b)wydatki majątkowe w wysokości: 6 999 600,00 zł


Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.


3) a. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 222 592 zł i ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 372 592 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

b. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów o 222 592 zł i określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 222 592 zł.

c. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.


4) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.


5) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.


6) w § 5 uchwały budżetowej na 2016 rok po ust.2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „ Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”, załącznik nr 6 oznacza się w uchwale budżetowej na 2016 rok jako załącznik nr 5a.

7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.


8) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.


9) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.


10) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 400 000 zł i ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 600 000 zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra WienkeZałączniki

Załącznik nr 1 (235.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (473.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 a (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik 4 b (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 c (165.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Grabarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2016-05-30 12:53:44
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2016-05-30 12:55:52
Ostatnia zmiana:2016-06-02 13:06:00
Ilość wyświetleń:1527

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij