Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XI/86/2016
Rady Gminy Kaczory

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kaczory dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z ich wartością oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej szkoły w danym roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

10

2.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się na terenie Gminy Kaczory

8

3.

Dziecko pracownika szkoły, do przyjęcia której ubiega się kandydat

6

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

4

5.

Dziecko z rodziny objętej wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 są:

1) dla kryterium pierwszego i trzeciego – dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej szkoły;

2) dla kryterium drugiego – należy przedstawić zaświadczenie zakładu pracy;

3) dla kryterium czwartego – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko;

4) dla kryterium piątego – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. O przyjęciu do szkoły podstawowej lub gimnazjum decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  


Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal 


 


 


Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2016-04-05 12:23:13
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2016-04-05 12:24:03
Ostatnia zmiana:2016-04-05 12:24:20
Ilość wyświetleń:1436

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij