Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXI(123)2005 - w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego na rok 2005 wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, ...

U C H W A Ł A    Nr XXI(123)2005

 

Rady  Gminy  Kaczory

z  dnia  28  stycznia  2005 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego na rok 2005 wysokość stawek oraz  szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.

 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania określający na rok 2005 wysokość stawek oraz  szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII(74)2000 Rady Gminy Kaczory z dnia 4 września 2000 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2005-02-27 22:32:28
Opublikował:administrator
Data publikacji:2005-02-27 22:55:59
Ostatnia zmiana:2005-02-27 22:55:59
Ilość wyświetleń:2904

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij