Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 66 /2015

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Krzewinie, stanowiących własność Gminy Kaczory


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr X(68)2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określania zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Kaczory ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 193, poz. 4315) zarządza się, co następuje :


§ 1. Postanawiam ustanowić odpłatnie służebność przesyłu na niżej wymienionych nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Kaczory, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży KW PO1H/00031000/2

1) dz. nr 189, obręb Krzewina,

2) dz. nr 261, obręb Krzewina,

3) dz. nr 266, obręb Krzewina,

4) dz. nr 319/2, obręb Krzewina,

5) dz. nr 319/3, obręb Krzewina,

6) dz. nr 363, obręb Krzewina,

§ 2.1. Ustanowienie służebności przesyłu następuje na rzecz Enea Operator spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu w związku z koniecznością skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV.

2. Służebność zostanie ustanowiona na części nieruchomości opisanych w § 1, zaznaczonych na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustanowienie służebności następuje na czas nieoznaczony, za jednorazowym wynagrodzeniem ustalonym przez strony.

§ 4. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej służebnością przesyłu określony zostanie w protokóle uzgodnień.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski


Metadane

Źródło informacji:Maria Stodolska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2016-01-14 13:45:59
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2016-01-14 14:36:13
Ostatnia zmiana:2016-01-14 14:36:15
Ilość wyświetleń:1635

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij